BISERICI ŞI MONUMENTE

 

 

 

„Acest monument s-a ridicat eroilor morți pentru Patrie în anii 1916-1918 din comuna Cernătești, din obolul văduvelor, părinților și fraților celor morți, din inițiativa camarazilor rămași în viață. Ctitori pr. C. Șerpoianu, Spiridon Popa, Tache Dragu, Gheorghe I. Udrea, Dumitru Mușat, 1927“

 

 

Lângă biserica cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ din satul Zărnești de Slănic a fost ridicată o troiță ce adăpostește un monument în formă de obelisc, având în vârf o cruce, așezat pe un postament de formă pătrată, în trepte, totul fiind placat cu marmură. Ca element decorativ este reprezentat un soldat în uniformă de campanie. Pe fațadă se găsește înscripția: „Recunoștință, cinstire și pomenire veșnică eroilor și martirilor, 1916-1918, 1940-1945, 1989“.

 

 

În anul 1921, în fața bisericii cu hramul „Sfântul Nicolae“ din satul Fulga, a fost ridicat un monument din piatră, în formă de cruce, așezat pe un soclu trapezoidal în trepte. În lateral are cruci gemene, iar în vârf un vultur cu aripile desfăcute. Pe brațul drept al crucii este înfățișată în basorelief o scenă alegorică reprezentând un om cu cap de lup, iar pe brațul stâng este reprezentat un om care scrie despre faptele de arme săvârșite de cei dispăruți.
Pe frontispiciu se găsește înscripția: „În amintirea eroilor morți în războiul pentru întregirea neamului, 1916-1919.
Patria, neamul și biserica recunoscătoare.“
Mai târziu, pe postament a fost fixată o placă de marmură cu portretul a trei eroi. Pe monument sunt înscrise numele eroilor din cele două războaie mondiale.