INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

 

 

 

 

Anunt Compania de Apa Buzau

Anunt proiecte de hotarari sedinta ordinara noiembrie 2017

Anunt

Decizie de incadrare Comuna Cernatesti

Campania de recrutare a persoanelor care doresc să facă parte din Corpul experților electorali sau sa participe la alegeri in calitate de operatori de calculator

Informare de utilitate publica

Regulament pasunat 2017

Taxe si impozite locale 2017

Ghid privind impozitul pe cladiri

Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001

Raport de evaluare a implementarii legii nr.52/2003

 

 

 

VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI TERENURI

    

Anexa 2 - Numarul de consilieri locali

Oferta vanzare teren 04.09.2015

Notificare depunere declaratii

 

2018

 

Vânzări - cumpărări terenuri nr. 8